Cadivi tự hào trở thành Thương hiệu Quốc gia lần thứ 7 liên tiếp

Cadivi tự hào trở thành Thương hiệu Quốc gia lần thứ 7 liên tiếp

Vào ngày 25/11/2020, tại Hà Nội, Hội đồng Thương hiệu Quốc gia và Bộ Công thương tổ chức Lễ Công bố các doanh nghiệp đạt Thương hiệu Quốc gia (THQG) năm 2020. Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam là doanh nghiệp đạt Thương hiệu Quốc gia lần thứ 7 liên tiếp. Việc trở...

Chi tiết